Magyarországvízió 2022

SIKERES

Magyarország a leszakadás helyett a megújulást választotta. Megtanult alkalmazkodni a változásokhoz. Megértette, hogy a sikerért meg kell dolgozni. Tiszteli a szorgalmat és a teljesítményt. Tehetséges emberek, naprakész tudás, kezdeményezőkészség, hatékony vállalatok, működő piac: ez a jólét titka. Az állam őrködik a verseny tisztasága felett, és bátorítja az együttműködést. Az ország már megtapasztalta az összefogás erejét.

Tudomásul vette, hogy nincs visszaút a régi jó világba, amelyik talán sohasem létezett. Nem gondolja már, hogy az avítt, árvalányhajas, nagy magyar köldöknézés és sírva vigadás majd szebb jövőt terem.

POLGÁRI

A magyar polgár elveti az állam mindenhatóságába vetett hitet, a korrupciót, az állam által szervezett haveri kapitalizmust. Feladta a kishitűséget, a másokra mutogatást. Belátta, hogy a boldogulásunk letéteményesei magunk vagyunk, ezért vállalnunk kell a tetteink és döntéseink felelősségét. Lassan megtanul bízni magában és másokban. Megtanul hinni a sikerben.

Megveti az oligarchákat, és nem a kedvüket keresi. Elítéli a kasztosodást és a vidék elszegényítését. Nem utálja a szegényeket, hanem azon dolgozik, hogy minél többen tudják megteremteni maguknak a középosztályi élet feltételeit. Érti, hogy esélyt kell teremtenünk arra, hogy az ország nagyobbik része polgárként éljen. Tudja, hogy polgárok nélkül nincs polgári demokrácia.

Megunta a populisták ámítását, az örök ellenségkeresést és a könnyű megoldások csábítását. Leváltotta az elhasználódott politikai elitet, amely csapdába ejtette a jövőt. Tudja, hogy a bizalom alapja az erkölcs, ezért nem tűri a hazugságot, a mutyit, a maffiatempót. 

Kikényszerítette a joguralmat. Visszanyerte a politikai szabadságát és a valódi sajtószabadságot. Lerázta az önkényt. Még gyávaságból sem kínálta fel tálcán az országot az autokratáknak. Megtanult félelem nélkül összefogni, szervezkedni, felelősségteljes polgárként élni. Demokratának lenni.

MAGYAR

A magyar polgárok hazaszeretők, mert otthon érzik magukat a saját hagyományaikban. Más népekkel egyenrangúnak tudják magukat, ezért megtagadták a sovinizmust, az etnicizmust és az internacionalizmust is. Belátták, hogy a kirekesztés és a feloldódás is tévút.  Megértették, hogy patriótaként érezhetjük otthon magunkat Európában.

EURÓPAI

Magyarország belépett az euróövezetbe, és ezzel deklarálta, hogy véglegesen Európa magjához tartozik.  A magyar polgár tudja, hogy az ország újjászületésének talapzata Európa 200 éves polgári demokratikus hagyománya. Nem hisz a szittya múltban, a keleti nyitásban, abban, hogy ázsiaiak vagyunk. Tart az orosz befolyástól és a pénzért vett magyarságtól. Tudja, hogy Szent István óta a nyugati keresztények közé tartozunk. Emlékszik, hogy hőseink a nyugati értékekért áldozták életüket. Hisz az európai Magyarországban, és ezt a hitet hagyja örökül utódaira.